TAK czy NIE?
Prawnicy - nie ma podstaw do usunięcia wywiadu z Kazimierzem Niżnikiem
img

Redakcja Kuriera Beskidu Wyspowego po konsultacjach z prawnikami została utwierdzona w tym, że nie ma podstaw prawnych, aby przychylić się do żądania Tadeusza Patality usunięcia wywiadu z Niżnikiem.

 

 

 Fragment odpowiedzi na oświadczenie Tadeusza Patality.

  Pan Tadeusz Patalita, b. wójt gminy Mszana Dolna

W odpowiedzi na pismo z 20.05 br. redakcja „Kuriera Beskidu Wyspowego i Gorców” informuje, że materiały zamieszczone na stronie internetowej kurierpieninski.pl/kurier-beskidu-wyspowego, dotyczące kwestii związanych z inwestycjami w Mszanie Dolnej, a nadesłane przez p. Kazimierza Niżnika, zostały opublikowane z uwagi na fakt, iż – cytując za Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie – zachodzi „uzasadnione podejrzenie, że występują czyny zabronione, noszące znamiona przestępstw, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.).

Chcemy podkreślić, że powyższy czynnik zaważył na publikacji, które przedstawiają inwestycje w Mszanie Dolnej z punktu widzenia podwykonawcy, osoby w nie zaangażowanej, która ujawnia szczegóły dotyczące gospodarowania funduszami publicznymi, zatem dotyka kwestii, które winny być podane do publicznej wiadomości. Ze strony redakcji żadna publikacja nie nosi znamion oceny czy wartościowania, a jedynie przedstawia wersję strony konfliktu.

Oczywiście nie kwestionujemy tego, że b. wójt Mszany Dolnej, pod którego adresem K. Niżnik wysuwa szereg zarzutów, może mieć odmienne stanowisko w sprawie.

Oddajemy łamy „Kuriera” do dyspozycji w przypadku chęci nawiązania konstruktywnego dialogu w sprawie.

dodano: 17:00 08.07.2013
lfil. czytań: 452