TAK czy NIE?

Pozew wójta Mszany Dolnej „zagraża prawom człowieka i obywatela” - Stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
img
Pan Wójt Bolesław Żaba na początku pisma żąda a w drugiej części pisma również prosi lecz nasza redakcja nie ma uprawnień do podważania stanowiska prawników Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i nawet jeśli byśmy z dobrej woli chcieli spełnić prośby pana Wójta a raczej Kancelarii z Krakowa ponieważ na piśmie widnieje Kraków , dnia 31 maja 2016 roku co świadczy jednoznacznie że pismo pisali  szanowni prawnicy z Krakowa opłacani z pieniędzy publicznych  budżetu Gminy Mszana Dolna . Więc z wiadomych powodów nie możemy ingerować w stanowisko postawione przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dlatego niniejsze pismo należy uznać za bezzasadne z mocy prawa . Podejście pana Wójta nasza redakcja i mieszkańcy gminy znają że ,,nie musi na niczym się znać’’ lecz ciężko zrozumieć od czego ma Kancelarię prawną z Krakowa za którą płacą mieszkańcy gminy rękami pana Wójta z publicznych pieniędzy z budżetu Gminy Mszana Dolna ? 


Radni Mszany Dolnej w obronie lokalnych mediów

Nie godzimy się na próby zamykania ust radnym i próby zastraszania poprzez niemożność korespondencji z prasą i kontaktów z dziennikarzami. 

Takie stanowisko Klubu ,,Zróbmy To Razem” wygłosił na ostatniej sesji Rady Gminy Mszana Dolna jego przedstawiciel radny Piotr Doll. Do Klubu ,,Zróbmy To Razem" należy 7 spośród 15 radnych, co oznacza, że blisko połowa Rady Gminy Mszana Dolna nie popiera żądań wójta Bolesława Żaby wobec naszej redakcji.

Biorę pełną odpowiedzialność za to, co kieruję do Wieści prosto z Gór. Podpisuję się pod tym, wiec jeśli wójt uważa, że mówię nieprawdę, to niech pozwie do sądu mnie a nie redakcję. -€“ dodaje radny Piotr Doll

http://www.wiescigor.pl/24-polecane-wiesci-z-gor/1632-nie-godzimy-sie-na-proby-zamykania-ust-radnym-i-proby-zastraszania
 

(…) dobra osobiste gminy nie stanowią tego samego podmiotu ochrony, co dobra osobiste osób nią zarządzających lub kierujących jej instytucjami.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stoi na straży wolności słowa i swobody dziennikarzy w docieraniu do źródeł informacji, dąży także do umacniania wolności prasy i mediów elektronicznych.

Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami, załącznikami i okolicznościami dotyczącymi pozwu wójta Żaby przeciwko redakcji Wieści prosto z Gór, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w oficjalnie opublikowanym stanowisku wyraziło dezaprobatę w związku z działaniami włodarza Mszany Dolnej.

Dalej za żródło - 

 http://www.wiescigor.pl/24-polecane-wiesci-z-gor/1618-stanowisko-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-o-zadaniach-wojta-zaby-zagraza-prawom-czlowieka-i-obywatela


Według prawników z SDP roszczenia wobec dziennikarzy z powodu krytykowania działalności lokalnych władz łamią zagwarantowane w Konstytucji prawa do wolności słowa i dostępu do informacji. Prawnicy obawiają się również tzw. efektu mrożącego, czyli zniechęcenia dziennikarzy do podejmowania tematów niewygodnych dla lokalnej władzy.

Dalej w oświadczeniu czytamy - Szczególnie niebezpieczne jest, pośrednio wynikające z pozwu, przeniesienie na gminę krytyki skierowanej przeciwko instytucjom gminnym tzn. uznanie, że stanowi to naruszenie dóbr osobistych gminy jako takiej. Przyjęcie takiego założenia jest nie tylko prawnie, ale i aksjologicznie wadliwe, bowiem dobra osobiste gminy nie stanowią tego samego podmiotu ochrony, co dobra osobiste osób nią zarządzających lub kierujących jej instytucjami.

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.


Pan Wójt Bolesław Żaba na początku pisma żąda a w drugiej części pisma również prosi lecz nasza redakcja nie ma uprawnień do podważania stanowiska prawników Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i nawet jeśli byśmy z dobrej woli chcieli spełnić prośby pana Wójta a raczej Kancelarii z Krakowa ponieważ na piśmie widnieje Kraków , dnia 31 maja 2016 roku co świadczy jednoznacznie że pismo pisali  szanowni prawnicy z Krakowa opłacani z pieniędzy publicznych  budżetu Gminy Mszana Dolna . Więc z wiadomych powodów nie możemy ingerować w stanowisko postawione Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dlatego niniejsze pismo należy uznać za bezzasadne z mocy prawa .


dodano: 20:59 31.05.2016
lfil. czytań: 1745