TAK czy NIE?

Wszczęto postępowanie przeciwko Wójtowi Mszany Dolnej
img

Ruszyła sprawa tłumienia krytyki prasowej przez Wójta Mszany Dolnej Bolesława Żaby.

 

Postępowanie wszczęto na podstawie art.44 ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r.- Prawo prasowe.     

W sprawie przesłuchano pierwszego świadka, po czym śledczy rozszerzyli zarzut wobec Wójta Bolesława Żaby o Artykuł 41 ustawy prawo prasowe. 

Dziennikarz krytykujący działalność zawodową lub publiczną innych osób wyłączony jest spod reżimu odpowiedzialności prawnej karnej i cywilnej.

Art. 41. Publikacje pozostające pod ochroną prawa

Zatem zgodnie z art. 41 Prawa prasowego krytyka, to pejoratywna wypowiedź ocenna, oparta na faktach, służąca realizacji kontroli społecznej spraw publicznie istotnych. Wynika to z faktu, że omawiany przepis pełni rolę służebną wobec art. 1 Prawa prasowego, gdzie określono podstawowe zadania jakie stoją przed prasą – urzeczywistnianie podmiotowego prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Dziennikarz krytykujący dzieła naukowe, artystyczne, działalność twórczą, zawodową lub publiczną innych osób wyłączony jest spod reżimu odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej), jeżeli czyni to wedle reguł określonych w przepisie art. 41. Mamy tutaj do czynienia z tzw. kontratypem ustawowym, wyłączającym odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie prawa, np. dóbr osobistych innych podmiotów…

Źródło za http://www.wiescigor.pl/24-polecane-wiesci-z-gor/1831-wszczeto-postepowanie-przeciwko-wojtowi-mszany-dolnej

 Krytyka prasowa - Dziennikarska prowokacja Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności
http://www.urzedasy.info/nwm/689/krytyka-prasowa---dziennikarska-prowokacja-art-44-1-kto-utrudnia-lub-tlumi-krytyke-prasowa--podlega-grzywnie-albo-karze-ograniczenia-wolnosci

dodano: 16:34 07.10.2016
lfil. czytań: 1022