TAK czy NIE?

Boisko w Rabie Niżnej -ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa .
img
Czego tak piekielnie bali się włodarze gminy Prawdy i Rozwoju że nie zgodzili się na niezależnego Inspektora Nadzoru aby sprawdził prawidłowość wykonania gminnych inwestycji . Nikt kto nie ma nic za uszami i jest uczciwy tak by się nie bał a raczej chciał by odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia i jeśli nie zrobił żadnego przekrętu chciałby to pokazać . Czy już sam stawiany opór Włodarzy Gminy nie daje do myślenia i nie potwierdza naszych podejrzeń ale opartych na twardych dowodach . Najciekawsze jest to że kontrolowana miała być inwestycja zrealizowana przez poprzedniego Wójta dlaczego Bolesław Żaba czynił taki opór nasze wnioski są proste jeśli ścigało by się nieprawidłowości dokładniej przekręty poprzednika to należało by zapomnieć o robieniu przekrętów samemu . Człowiek uczciwy a zarazem inteligentny sam nakazał by sprawdzenie inwestycji a w razie wykazania nieprawidłowości nakazał wykonawcy  poprawienie inwestycji i dawno sprawa by umarła śmiercią naturalną . Pan Wójt sam się już przyznał w  oświadczeniu jakie chciał aby nasza redakcja opublikowała czy w tym oświadczeniu jest chociażby jedna wzmianka że nasza redakcja napisała nieprawdę , jest tylko że przekroczyliśmy granicę dopuszczalnej krytyki . Zadajemy Panu Wójtowi pytanie gdzie jest ta granica jeśli są nieprawidłowości a dokładniej przekręty i marnotrawienie publicznych pieniędzy to rolą mediów jest napiętnowanie takich zjawisk . Ponieważ nie może być aby w państwie prawa ludzie którym powierzono mandat zaufania i dano władzę do gospodarowanie publicznymi pieniędzmi robili co sami chcą .

Bardzo łatwo wydaje się publiczne pieniądze tylko 2 360 000,00 zł .


Prosimy zobaczyć 9-ta pozycja w powyższym kosztorysie studnia VAWIN 315-425 - 1 016,26 zł netto .
Znalezione obrazy dla zapytania studnia 425 Wavin zdjęcia
To jest właśnie ta studnia , prosimy zobaczyć co zakładają gdzie jest kineta zbiorcza i jak jest położony
drenaż pod rurą odprowadzającą . Czy widać aby tam kiedyś była woda jeśli byłby to tern podmokły to na dnie powinna być woda . 100 mb ? - drenażu pozycja 6-sta w kosztorysie na roboty dodatkowe .Tylko myślą jak wydoić kasę z Gminy . Czy widział ktoś na kamieńcach wodę i aby trzeba było robić drenaż . Na boisko jak nawieźli  dziadostwa i zagęścili to woda stała na boisku sami się do tego przyznali że nie mieli doświadczenia więc jakim prawem wygrali przetarg . Wiadoma sprawa żonka pracuje w gminie i układzik z Wójtem .  To na pewno ten drenaż sprawdzała gminna ,, Spec komisja'' ponieważ pod płyta boiska nie mogli sprawdzić czegoś czego nie było . Czyjego interesu miała dopilnować gminna komisja powołana przez Pana Wójta Bolesława Żabę .


Dowód na to że żaden drenaż nie był potrzebny pokazuje lustro wody w studni jak jest
głęboko od powierzchni ziemi i było to tylko wyciagnięcie pieniędzy .
Za ogrodzeniem są pola uprawne bardzo suche ponieważ jak inaczej może być na kamieńcach .
Lustro wody pokazuje na jakiej głębokości jest poziom wód gruntowych czy oni tego nie widzieli .Może nie chcieli tego widzieć studnia już wcześniej była wykopana i najprawdopobniej lustro wody będzie na poziomie lustra rzeki Raby .
Tak jak jest  wykonana studnia na drenażu to wygląda jak by miało grunt nawadniać a ta studnia wykonana jako studnia zanikowa .         
Dowód na prawdopodobnie dwukrotne zapłacenie po części za podniesienie murka ogrodzenie od strony rzeki Raby było to raczej tylko wyciągnięcie kasy w związku z tym że zaniżona płyta boiska dała wyższe ogrodzenie i jak gminne szepce od kombinacji mogli nie wykorzystać takiej okazji aby jeszcze nie dorobić . W tym akurat przypadku czyli tylko sprawy murka ogrodzenia od strony rzeki Raby należało by to dokładnie sprawdzić jeszcze z projektem wykonawczym na jakiej rzędnej nad poziom morza miała być góra ponieważ nasza analiza i nasze podejrzenia ale to tylko w przypadku murka podkreślamy jeszcze raz są po analizie dokumentów . Krótko mówiąc jest tak że 50 cm to nie jest podniesiony od wysokości zaprojektowanej ale jest na pewno wyżej jak był zaprojektowany . Tylko dlaczego gmina nie zażądała aby firma wykonała to jako roboty zamienne w zamian za zabezpieczenie które miało być wykonane po za ogrodzeniem . Jeszcze raz podkreślamy iż tą sprawę należy dokładnie wyjaśnić na podstawie projektu wykonawczego a nasze podejrzenia w tej sprawie powstają na podstawie dokumentów dat odbiorów .


Jeśli płyta boiska była by na rządanej wysokości według projektu tj. 412mnpm to ujmując 50 cm z obecnego stanu to murek ogrodzenia byłby poniżej pozimu płyty boiska . 

Poniżej w protokole odbioru za okres 30.06.2010r do 20.09.2010r  z zestawieniem z dnia 20.09.2010r powyżej w pozycji do zapłaty  w okresie rozliczeniowym widnieje cała kwota 225 084,39 co jeśli zostało odebrane czyli zostało wykonane . Dokumenty to potwierdzają podbite pieczęciami jak widać powyżej .


Protokół ostatecznego odbioru robót z dn.22.11.2010r też to potwierdza że ogrodzenie zostało wykonane w II etapie do 30 września. Czyli z tego wynika że kwota z kosztorysu na roboty dodatkowe 14807,13+ (3405,63 vat) = 18212,76  gmina w plecy .
Kosztorys na roboty dodatkowe powyżej .Czego tak piekielnie bali włodarze gminy Prawdy i rozwoju że nie zgodzili się na niezależnego inspektora nadzoru aby sprawdził prawidłowość wykonania gminnych inwestycji . Nikt kto nie ma nic za uszami tak by się bał a raczej chciał by odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia i jeśli nie zrobił żadnego przekrętu chciałby to pokazać . Czy już sam stawiany opór Włodarzy Gminy nie daje do myślenia i nie potwierdza naszych podejrzeń ale opartych na twardych dowodach .

dodano: 21:54 13.10.2016
lfil. czytań: 1095