TAK czy NIE?

Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .
img

Za ok. 25 000,00 zł Sołtys Bolesław Masłowiec wykonuje ok. 1 300 mb. remontu drogi w trudnym górskim terenie .
Gmina za ok. 25 000,00 zł wykonuje ok. 180 mb. remontu drogi jest to 7-dem razy mniej remont w prawie równym terenie.
Po niżej zdjęcie z portalu ,,Geoportal '' dla wizualnego poglądu na sprawę . Ta inwestycja pokazuje jak włodarze gminy 
Mszana Dolna gospodarują gminnym budżetem .
​ Powyżej zamieszczony przedmiar robót pokazuje co miało być wykonane a co zostało wykonane pokazuje nasz materiał filmowy  powyżej . 
Pierwsza sprawa korytowanie 400³ co jest rzeczą absurdalną gdzie na drodze polnej gdy droga jest zagłębiona gmina wpisuje w przedmiarze robót korytowanie drogi ?.
Zostało zapłacone za 400 metrów sześciennych wywózki ziemi co mija się z prawdą , po pierwsze nie zostało wykonane 1,5 m  szerokości  drogi . 
Patrząc od strony logiki i funkcjonalności  drogi polnej która to jest zagłębiona w stosunku do pól a w tym przypadku chodzi o działki budowlane . Zawsze korpus drogi podnosi się aby ją zrównać z działkami wzdłóż których przebiega przedmiotowa droga . W tym przypadku należało całość ziemi która rzekomo miała być wywieziona co jest w przedmiarze robót tj. 400 m³ należało wykorzystać do podniesienia korpusu drogi . Mamy podejrzenie że była to pozycja w przedmiarze robót tylko w celu wyłudzenia pieniędzy z budżetu gminy i nie była wykonana . 400 m 3  to jest 40 dużych samochodów trzy osiowych.
Czy ktoś uwierzy że z tej drogi zostało wywiezione 40-sci takich samochodów .

Znalezione obrazy dla zapytania man 6x4 foto
Dokumenty potwierdzające odebranie nie wykonanych robót i dokumenty potwierdzające zapłacenie za nie wykonane roboty .Nasza redakcja złożyła skargę w tej sprawie do Rady Gminy i Do RIO w Krakowie .

Prosimy o przeanalizowanie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna .
W dniu 30.08.2011 r w sporzadzonym protokole odbioru podpisanym przez przedstawicieli inwestora i generalnego wykonawcy stwierdzono odebranie robót z zakresie 

pokrywającym się z przedmiarem robót i umową . Stwierdzono że zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w księdze ( kartotece ) odbioru . Z wyjaśnień zastępcy Wójta wynika  , że stan drogi w dniu odbioru nie tylko ,  że odzwierciedlał zakres wykonanych prac zgodnie z umową , ale nawet wykonawca wykonał roboty dodatkowe które nie były przedmiotem odbioru  , ani rozliczenia z zamawiającym . Na kosztorysie mamy cenę 24 969,00 na sprawozdaniu z wykonania budzetu z 2011r 25 916,10 czyli jednak zostało zapłacone za roboty dodatkowe  co oznacza że Wice Wójt kłamie . http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,291254.html


file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Moje%20dokumenty/Downloads/2011.pdf
...... .Zatem należy stwierdzić  , że z punktu widzenia dokumentów roboty zostały wykonane prawidłowo . Fakt wykazania tych robót zgodnie z przedmiarem robót i sztuką budowlaną potwierdził upoważniony przedstawiciel gminy Mszana Dolna  , a tym samym nie można przypisać Wójtowi niewłaściwego działania  .  .....
W tym stanie rzeczy skargę należy uznać za bezzasadną .


Przedstawiamy dalsze dokumenty i informacje ze strony BIP U.G.M.D.

„Remont w zakresie naprawy dróg gminnych na terenie Gminy Mszana Dolna w 2011 roku ”
 
Link do strony ogłoszeń UGMD BIP- http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/index/id,253683.html?orgUnitId=66&page=2   

Link do strony ogłoszenia wyniku - http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/get/id,547606.html                                           


Umowa 


Wprowadza na dany odcinek drogi w zależności od potrzeb Zamawiającego .

Załącznik do Umowy dotyczący remontu drogi w Rabie Niżnej na osiedlu Piekarczykówka .

Na obiekcie ,,Remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 1768 na osiedlu Piekarczykówka w Rabie Niżnej'' .

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania 

Protokół odbioru wykonanych robót .

5 Zestawienie wartości wykonanych robót 30.08.2011r
Korytowanie z wywózką urobku do 1km  -200mb x 0,75m ³ , korytowanie 200mb x 5m x 0,25 = 400 m³ 
Podbudowy z kruszyw naturalnych po zagęszczeniu 20cm - 200mb x 4,5mb - 900m² 
Nawieszchnie 8cm  po zagęszczeniu warstwa jezdni górna 200mb x 4,5mb - gr 8cm - 900m²
 
Według zestawienia odebranych robót  powinno być - 900m² x ( 20cm +8cm =0,28m ) = 252 m³ żwiru - dzielone przez 600m²  fizycznie wykonanej  drogi daje nam że powinno być 0,42m podbudowy  .

Mając na uwadze dziennikarską rzetelność musimy sprecyzować pewne dane po wykonaniu przeliczeń w związku z nie precyzyjnym zapisem przedmiaru robót i wyjaśnić że pierwsza podbudowa miała być 15cm co wynika dopiero z obliczeń . 900 m² x 0,60 zł za 1cm podbudowy x 15cm = 8100 zł netto .

Więc z z ilości 252m³ należy odjąć 63m³ co daje 189 m³ materiału . Wiec poniższe obliczenia należy skorygować o tą wartość .
 Co daje nam że na drodze powinno być ok. 31 cm podbudowy ze względu , iż powieszchnia drogi ma ok. 600 m² fizycznie a nie 900 ³ jak to jest w przedmiarze i protokole odbioru robót .

Na drodze według przedmiaru robót jak i odbioru robót za które zapłaciła gmina powinno na drodze być 42 cm wysokości podbudowy jak widać na materiale filmowym zrealizowanym dwa lata po wykonaniu remontu tj. w roku 2013-tym jest zaledwie może średnio przeliczając 5cm podbudowy . Licząc 600m² x 0,05m = 30m³ . Podchodząc do sprawy że mamy z czego popuścić na korzyść wykonawcy i podnosząc nawet podbudowę do 8cm to jest to ok. 48m³ , co pokrywa się z  3-cią pozycją z przedmiary robót jak i  z pozycji z odbioru robót której wartość wynosi 5400 zł .   Doliczając  15 godz pracy koparki przy pracach ziemnych licząc 1500 zł  co daje nam łącznie wartość ok. 7000 tysięcy złotych . Liczone przy dobrych stawkach za materiał i robociznę . To jest ok. 1/3 wartości tego co zapłacił urząd gminy Mszana Dolna za remont drogi w Rabie Niżnej na osiedlu Piekarczykówka . Nasze twierdzenia i obliczenia i wynikające z tego tytułu zarzuty potwierdza chociażby wykonanie przez Sołtysa wsi Raba Niżna 1300mb drogi za kwotę ok. 25000 zł . , co należy podkreślić drogi która wymagała dużo większego nakładu pracy ponieważ remontowany odcinek drogi to był głęboki wąwóz i duże nachylenie drogi w terenie leśnym . Przy realizacji remontu drogi o długości ok. 1300mb trzeba było jeszcze karczować drzewa i zasypać głęboki wąwóz . Z relacji Pana Sołtysa dowiedzieliśmy się że gmina wyliczyła iż jeśli by to gmina płaciła to remont ten kosztował by  ok 65000 tysięcy  złotych , co potwierdza ile i jak realizowane są inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy Mszana Dolna . Pokrętne tłumaczenia urzędników gminy jak i Pani Przewodniczącej Rady Gminy że remont drogi na osiedlu Piekarczykówka  był z postępowania przetargowego a remontowana droga przez Pana Sołtysa była na godziny pokazuje tylko jedno że inwestycje gminne realizowane w procesach przetargowych kosztują mieszkańców gminy ,  kilka krotnie więcej niż powinny kosztować i są wykonane masa krycznie  niedbale , co potwierdza zrealizowany materiał filmowy przez nasza redakcję . Faktura
 
Zdjęcia drogi z dzisiejszego dnia tj. 24.10.2016r .Piekarczykówka . 

dodano: 13:40 22.10.2016
lfil. czytań: 758