TAK czy NIE?

Skarga na Wójta Bolesława Żabę
imgKURIOZUM! Fundacje chcą, by o nich nie pisać. Chodzi o teksty o dotacjach od HGW?

http://niezalezna.pl/88574-kuriozum-fundacje-chca-o-nich-nie-pisac-chodzi-o-teksty-o-dotacjach-od-hgw

Fundacja „Złodzieje Razem”. Wykradanie gotówki z kasy pancernej jest dziś passé
http://niezalezna.pl/88544-fundacja-zlodzieje-razem-wykradanie-gotowki-z-kasy-pancernej-jest-dzis-passe


 

Wypisz namaluj identyczne jest podejście Włodarza Gminy Prawdy i Rozwoju . Ciekawe czy w przypadku  ,, http://niezalezna.pl będą pozwy o naruszenie dóbr osobistych Fundacji .  

Pan Wójt Bolesław Żaba też uważa że nie można negatywnie pisać o działaniu jego Urzędu Gminy . Czy to podejście Pana Wójta  Bolesława Żaby do pełnionej funkcji i jego postępowanie wynika może z faktu miejsca zamieszkania Pana Wójta w miejscu gdzie kiedyś mieszkał Hrabia ?. 

Nasza redakcja prowokacyjnie przesłała do Pana Wójta Bolesława Żaby pismo jako wniosek o informację publiczna gdzie przestawiliśmy wyniki naszego dziennikarskiego śledztwa dotyczące budowy boiska w Rabie Niżnej i remontu drogi Piekarczykówka w Rabie Niżnej . 

Odpowiedź Pana Wójta Żaby na wniosek w sprawie prac komisji w 2013 r .
http://www.urzedasy.info/nwm/699/odpowiedz-pana-wojta-zaby-na-wniosek-w-sprawie-prac-komisji-w-2013-r-

Boisko w Rabie Niżnej -ciąg dalszy dziennikarskiego śledztwa .
http://www.urzedasy.info/nwm/700/-boisko-w-rabie-niznej--ciag-dalszy-dziennikarskiego-sledztwa-

Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .
http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka-

Odpowiedź  Pana Wójta powyżej nie będę prowadził polemiki i zajmował Stanowska czy wymieniał poglądów .

Pan Wójt w ten sposób pokazał swoje stanowisko jak pilnuje interesu gminy ?. Nasze publikacje w przejrzysty sposób pokazują nieprawidłowości do jakich doszło przy realizacji tych inwestycji . Pan Wójt zamiast podjąć stosowne kroki prawne w celu wyjaśnieni nieprawidłowości to chce sprawę zamieść pod dywan. Zastanawiające jest dla naszej redakcji jak zachowają się Radni Gminy Mszana Dolna na wysłane do nich pisma z informacjami o nieprawidłowościach , czy ich postawa będzie identyczna jak Pana Wójta . Ewentualny brak interwencji ze strony Radnych Gminy pokaże tylko zamknięty układ działający w gminie Mszana Dolna .


Redakcja Portalu ,,Urzedsasy.info’’                                                         Raba Niżna   03.11. 2016r
Kazimierz Niżnik
nkbud@wp.pl
                          
                                                                                   Rada Gminy Mszana Dolna
                          
       
                             Skarga na Pana Wójta Bolesława Żabę

      
Redakcja portalu ,,Urzedasy.info’’ zwraca się o sprawdzenie i wyciągnięcie konsekwencji  w stosunku do pana Wójta Bolesława Żaby w sprawie nie dopełnienia  swoich obowiązków jako Wójta Gminy wynikających z ustawy ,,Prawo Prasowe’’ . Art. 6
1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.
2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej.
4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.
 
  Nasza redakcja od stycznia 2016r kieruje pisma do Pana Wójta Bolesława Żaby aby odniósł się do naszych publikacji prasowych .  Do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy od Pana Wójta żadnej odpowiedzi mimo ciążącego na Panu Wójcie  takiego obowiązku wynikającego z przepisu Prawa Prasowego art. 6-ty.
 http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-stycznia-1984-r-prawo-prasowe/rozdzial-1_przepisy-ogolne/?on=19.07.2013
   Nasza redakcja na podstawie zebranych materiałów dowodowych publikuje materiały prasowe dotyczące nieprawidłowości do jakich dochodziło i dochodzi  podczas realizacji gminnych inwestycji gdzie są marnowane publiczne pieniądze . Uważamy że Rada Gminy jako organ kontrolny nad pracą Pana Wójta jak i urzędników urzędu gminy  którymi zarządza i kieruje Pan Wójt powinna z obowiązku wynikającego z przepisów prawa jak chociażby z złożonej Roty Ślubowania mają obowiązek zająć się dogłębnie przedmiotową sprawą , w innym razie będziemy musieli uznać że Radni współdziałają razem z Wójtem   . 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."               "Tak mi dopomóż Bóg."

Regulamin Rady Gminy Mszana Dolna 

http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47411.html

Kompetencje rady 

http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,47419.html
  
Zadajemy szanownej Radzie Gminy Mszana Dolna fundamentalne pytanie dotyczące istoty bycia Radnym Gminy jego obowiązków i działania dla dobra gminy i jego mieszkańców .

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."               "Tak mi dopomóż Bóg."
  
  Prosimy o informację o podjętych krokach w przedmiotowej sprawie i wyciągniecie konsekwencji prawnych w stosunku do Pana Wójta w związku nie dopełnieniem ciążących  na Panu Wójcie obowiązków  .

Z wyrazami szacunku
                       Redaktor Naczelny portalu ,,Urzedasy.info’’
                                                                                            Kazimierz Niżnik  


Dlaczego Wójt Bolesław Żaba od 16 stycznia 2016r nie odniósł się do publikacji na portalu ,,Urzedasy.info'' ?.

Krytyka prasowa - Dziennikarska prowokacja Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

http://www.urzedasy.info/nwm/689/krytyka-prasowa---dziennikarska-prowokacja-art-44-1-kto-utrudnia-lub-tlumi-krytyke-prasowa--podlega-grzywnie-albo-karze-ograniczenia-wolnosci

Gdzie w Polsce dzieją się jeszcze takie rzeczy?

http://www.wiescigor.pl/33-wydarzenia/1610-po  

baner doll wiktor

img
http://www.urzedasy.info/nwm/566/pozew-wojta-mszany-dolnej-zagraza-prawom-czlowieka-i-obywatela---stanowisko-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp

żaba3

Wszczęto postępowanie przeciwko Wójtowi Mszany Dolnej


http://www.wiescigor.pl/24-polecane-wiesci-z-gor/1831-wszczeto-postepowanie-przeciwko-wojtowi-mszany-dolnej

 
dodano: 14:05 03.11.2016
lfil. czytań: 577