TAK czy NIE?

Remont drogi ,,Piekarczykówka ''
img


Nigdy do niczego się nie przyznawaj .
http://www.urzedasy.info/nwm/720/nigdy-do-niczego-sie-nie-przyznawaj-


W poniedziałek 10.11.2016r w Sądzie Rejonowym w Limanowej odbyło się  posiedzenie Sądu w sprawie II KP 319/16 z złożonego zażalenia  przez pelnomocnika pokrzywdzonego Pana  mec. Janusza Kaczmarka na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Sąd postanowił  o cofnięciu umorzonego postępowania i nakazaniu prokuraturze wszczęcia dochodzenia prokuratorskiego  w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wójta gminy Mszana Dolna przy realizacji gminnych inwestycji . W przedmiotowych sprawach nasza redakcja także przesłała zawiadomienia w sprawie podejrzeń do innych instytucji oraz organów  naszego państwa odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w Państwie Prawa .


pokrywającym się z przedmiarem robót i umową . Stwierdzono że zakres wykonanych robót jest zgodny z zapisami w księdze ( kartotece ) odbioru . Z wyjaśnień zastępcy Wójta wynika  , że stan drogi w dniu odbioru nie tylko ,  że odzwierciedlał zakres wykonanych prac zgodnie z umową , ale nawet wykonawca wykonał roboty dodatkowe które nie były przedmiotem odbioru  , ani rozliczenia z zamawiającym . Na kosztorysie mamy cenę 24 969,00 na sprawozdaniu z wykonania budzetu z 2011r 25 916,10 czyli jednak zostało zapłacone za roboty dodatkowe  co oznacza że Wice Wójt kłamie http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/id,291254.html

...... .Zatem należy stwierdzić  , że z punktu widzenia dokumentów roboty zostały wykonane prawidłowo . Fakt wykazania tych robót zgodnie z przedmiarem
robót i sztuką budowlaną potwierdził upoważniony przedstawiciel gminy Mszana Dolna  , a tym samym nie można przypisać Wójtowi niewłaściwego działania  .  .....
 
W tym stanie rzeczy skargę należy uznać za bezzasadną .


Szczegółowy opis czytaj dalej -

Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .

http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka- 
dodano: 13:17 14.11.2016
lfil. czytań: 355