TAK czy NIE?

Gmina Mszana Dolna fuszery przy budowie kanalizacji w Kasince Małej III Etap .
img
Artykuł będzie moderowany o nowe materiały dowodowe w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej III Etap i przyłącza w ramach III Etapu . Dlaczego tak katastrofalnie  wadliwie jest wykonana ta sieć kanalizacyjna do tego jeszcze  za podwójną rynkową wartość . Najlepiej odzwierciedlą to nagrania z rozmów podwykonawcy z Dyrektorem firmy wykonującej tą inwestycje w gminie Mszana Dolna . 

Wybrane fragmenty z trzech nagrań rozmów  miedzy Generalnym wykonawcą a podwykonawcą ,budowy kanalizacji w Kasince Małej III Etap i przyłącza w ramach III Etapu 


Złożone do odrębnego postępowania w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych znacznej wartości
przez pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna od Dyrektora Spółkiw kwocie 300 000 zł , w latach 2007-2008 .


Po okresie około miesiąca czasu odmówiono wszczęcia śledztwa .

Po złożeniu zażalenia płytę z nagraniami rozmów uznano jako dowód
rzeczowy a dowody przechowywać w delegaturze ABW w Krakowie .


Po okresie ok 18 miesięcy sprawę umorzono sprawę o przyjęcie korzyści
majątkowych w kwocie 500 zł w roku 2002, kwota stopniała z 300 000 zł do 500 zł .Pani Wice Wójt chciała dowodów więc  nasza redakcja będzie publikować materiał dowodowy zebrany przez                                        
naszą redakcję dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Kasince malej III Etap i przyłącza w ramach III etapu .
Szanowni Radni i Wójtowie uporczywie forsują tezę że nie wiedzą o żadnych nieprawidłowościach nasza redakcja od 2008 roku informuję 
​Radnych Gminy Mszana Dolna o nieprawidłowościach do jakich doszło przy budowie kanalizacji w Kasince Malej III Etap i przyłącza w ramach III etapu .
Wójtowie i Radni wszelkimi możliwymi sposobami próbowali ukryć nieprawidłowości do jakich doszło przy realizacji tej jak i wielu innych inwestycji w gminie Mszana Dolna . 


Poniżej dokumenty to potwierdzające ten fakt . Na kilka złożonych wniosków o udzielenie pozwolenia na sprowadzenie niezależnego Inspektora Nadzoru  nie otrzymaliśmy pozwolenie . Pani Wice Wójt foruje tezę że jeśli są nieprawidłowości to należy to zgłosić do prokuratury ale doskonale sobie zdaje sprawę że chcąc złożyć zawiadomienie do prokuratury to należy mieć dowody . Więc dla tego Wójtowie i Radni nie pozwalali na sprowadzenie niezależnego Inspektora Nadzoru który by ujawnił nieprawidłowości do jakich doszło przy realizacji gminnych inwestycji . Jest to świadome działanie Wójtów i Radnych gminy Mszana Dolna nasza redakcja jest w posiadaniu nowych dokumentów które jeszcze nie były brane pod uwagę przez prokuratorów prowadzących postępowania w tych sprawach . O dalszych wynikach naszego dziennikarskiego śledztwa będziemy informować na naszych stronach  . Prosimy o szczegułową analizę dokumentów zamieszczonych poniżej .
Najlepszym tego przykładem jest chociażby sprawa remontu drogi w Rabie Niżnej ,,Piekarczykówka ‘’ , gdzie Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Kania można rzec w żywe oczy zaprzecza nie podważalnym faktom . Dokumenty które nasza redakcja otrzymała na wniosek o dostępie do informacji publicznej odnośnie remontu tej drogi , Pani Przewodnicząca rady gminy twierdzi iż te dokumenty nie są od tej drogi . Czy można mieć chociażby cień wątpliwości o co w tym wszystkim chodzi ?. Podobna sytuacja dotyczy budowy boiska sportowego w Rabie Niżnej .

Remont drogi ,,Piekarczykówka ''
http://www.urzedasy.info/nwm/721/remont-drogi-piekarczykowka-

Bezzasadna skarga - droga Raba Niżna Piekarczykówka .

http://www.urzedasy.info/nwm/704/bezzasadna-skarga---droga-raba-nizna--piekarczykowka-

Odpowiedź Pana Wójta Żaby na wniosek w sprawie prac komisji w 2013 r .
http://www.urzedasy.info/nwm/699/odpowiedz-pana-wojta-zaby-na-wniosek-w-sprawie-prac-komisji-w-2013-r-

Na powyższe pismo redakcja nie otrzymała odpowiedzi od Pana Wójta Bolesława Żaby 
dodano: 09:01 24.11.2016
lfil. czytań: 675