TAK czy NIE?

Budżet gminy Mszana Dalna na rok 2017
img
Budżet Gminy Mszana Dalna na rok 2017 przyjęty jednogłośnie
 
Na ostatniej w 2016 roku sesji Rady Gminy Mszana Dolna najważniejszym punktem obrad był oczywiście budżet gminy na rok 2017.
Budżet  był szczegółowo  omawiany i dyskutowany   we wszystkich  komisjach  Rady Gminy, a  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt  budżetu  bez  uwag. Budżet Gminy Mszana Dolna  na rok  2017 został przyjęty jednogłośnie. Gmina  na kolejny  rok zaplanowała inwestycje  za  blisko  6 mln. zł.   Nacisk kładziemy na  ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa na drogach. W budżecie  zaplanowano  środki na ukończenie   kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej, rozpoczęcie   budowy kanalizacji w Rabie Niżnej oraz  rozpoczęcie projektowania kanalizacji w Kasinie Wielkiej.  Ponadto zaplanowano środki  na  opracowanie  dokumentacji   budowlanej  chodników  dla pieszych  wzdłuż dróg powiatowych w Łostówce, Łętowem i Kasinie Wielkiej oraz ukończenie budowy zatok  autobusowych  w  Kasinie Wielkiej.  Zaplanowano także  rozpoczęcie  budowy  sali gimnastycznej przy szkole  nr 2 w Mszanie Górnej i  mostu  do osiedla Fligi w Mszanie Górnej. Zaplanowano  środki na stabilizację osuwisk na osiedlu Sukówka w Kasinie Wielkiej. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano  około  1 mln. zł.
Budżet  w ciągu  roku  będzie podlegał  modyfikacjom  ponieważ gmina   planuje  złożyć   wnioski o dofinansowanie wymiany pieców  w budynkach  mieszkalnych,. Złożono  już wniosek  o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej,  zgłoszono  także kolejnych 7 zadań  do  dofinansowania ze środków  rezerwy celowej   budżetu  państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Źródło za - http://www.mszana.pl/aktualnosci,3109.html#.WGeU5NThCHs 
dodano: 12:24 31.12.2016
lfil. czytań: 357