TAK czy NIE?

Sprawa tłumienia krytyki prasowej
img

Sprawa tłumienia krytyki prasowej trafiła do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu

Sprawa tłumienia krytyki prasowej przez wójta Mszany Dolnej Bolesława Żabę, której oficjalny bieg nadał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, została przekazana do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Limanowska Prokuratura wycofuje się z prowadzenia postępowanie dotyczące wójta Żaby.
Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Rejonowego w Limanowej (gdzie początkowo trafiły dokumenty) o wyłączenie od prowadzenia postępowania w tej sprawie postanowił wniosek uwzględnić.
Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie usłyszymy o pierwszych działaniach podjętych przez nowosądecką Prokuraturę Rejonową w celu rozwiązania sprawy mogącego budzić zarzuty działania włodarza Gminy Mszana Dolna. 
 
 Za- http://www.wiescigor.pl/2-bez-kategorii/1964-sprawa-tlumienia-krytyki-prasowej-trafila-do-prokuratury-rejonowej-w-nowym-saczu
dodano: 13:01 07.01.2017
lfil. czytań: 397