TAK czy NIE?

Podejrzenie popełnienia i popełniania przestępstwa .
img
Kazimierz Niżnik                                                                                                         Raba Niżna 16.10.2018r
Raba Niżna
Redaktor Naczelny - http://www.urzedasy.info/
                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=559rukvIGu4


https://www.youtube.com/watch?v=4uRuBHFkhNA


  
           Do wiadomości i podjęcia stosownych kroków prawnych według  kompetencji urzędu który tym powinien się zająć , według  obowiązków wynikających z funkcji  danego urzędu czy instytucji urzędu i  ich statutowych obowiązków wynikających z konstytucji i Polskiego Prawa Karnego. 
                                                                                                                       Minister Sprawiedliwości
                                                                                                                       Prokuratura Krajowa
                                                                                                                       Premier RP
                                                                                                                       Prezydent RP
                                                                                                                      Inni odbiorcy z listy Emaili
 
 
                                    Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
  
    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia i popełniania w dalszym ciągu przestępstw , przez Redaktorów Naczelnych portali internetowych na szkodę państwa polskiego  w celu uzyskania korzyści majątkowych od osób publicznych , sprawujących lub chcących sprawować takie funkcje publiczne . Jednocześnie dyskryminowanie osób uczciwych działających dla dobra lokalnej społeczności a co za tym idzie dla dobra państwa polskiego.
 Limanowa.in - https://limanowa.in/
Gorce 24 . pl - http://gorce24.pl/home
Wieści z Gór - http://wiescigor.pl/
Tv 28              - http://www.tv28.pl/start
   Wskazane po wyżej portale na swoich stronach promują oszustów I złodziei , którzy im za to płacą , działając na szkodę lokalnych społeczności i budżetu naszego państwa.  Łamią podstawowe prawa i obowiązki wynikające z Prawa Prasowego . Od dłuższego czasu  jako redaktor naczelny portalu http://www.urzedasy.info/ przesyłam im materiały na temat tych ludzi których oni promują , a są to oszuści i złodzieje , okradający swoich wyborców jak i budżet państwa Polskiego . Budżet gminy , powiatu to jakby oddział zamiejscowy  budżetu naszego państwa ponieważ tam są nasze pieniądze obywateli RP i do budżetu gminy , powiatu wpływają w różnych formach pieniądze z budżetu centralnego czyli budżetu naszego państwa  . Wybrane przez społeczeństwo osoby jak radni Wójt itd. później nimi zarządzają.  Jacy wybrani ludzie tak później naszymi pieniędzmi zarządzają a raczej je kradną w przeróżno raki sposób z naszego budżetu , działając tym samym na szkodę państwa polskiego czyli nas obywateli RP. Nie odpowiedni ludzie promowani przez te portale zostają w efekcie wprowadzani w błąd poprzez te media nazywane są media jako czwarta władza i takimi w efekcie są . Mając taką władzę nad ludzkim postrzeganiem rzeczywistości i kreowaniem ludzkiego myślenia , działają na szkodę lokalnej społeczności i budżetu naszego państwa w celu uzyskania korzyści majątkowych . Ma to znamiona korupcyjne , współdziałania w przestępstwie na szkodę państwa polskiego . 
  Nie może być tak w państwie prawa aby ktoś działał na szkodę państwa polskiego i czuł się bezkarny a do tego jeszcze niszczył i nękał uczciwych obywateli naszego kraju mając w ręku taką władze jakimi są media nazywane  ,, czwartą władzą ‘’ .
  Jako obywatel i płatnik płacący   podatki do budżetu naszego państwa a nie innego a można wzbogacać budżet innego państwa rejestrując tam swoją działalność ,, firmę’’  stanowczo protestuję i żądam podjęcia stosownych działań  jak i kroków prawnych , wyciagnięcia konsekwencji , postawienia zarzutów i ukarania winnych .
   W razie braku reakcji i podjęcia stosownych działań i wyciągnięcia konsekwencji będę zmuszony do zarejestrowania swojej działalności w innym kraju ponieważ nie mam zamiaru ani chęci robić na oszustów i złodziei . Prowadząc swój portal zacznę prowadzić kampanię aby i inni uczciwi a zwłaszcza mądrzy ludzie zrobili tak samo i przenieśli swoje firmy do innych krajów gdzie nie ma takiego złodziejstwa a obywatele są traktowani jak ludzie a nie śmieci .
  Użyte prze ze mnie sformułowanie  ,, ludzie śmieci ‘’ dotyczy wyrzucenia trzech obywateli RP z list wyborczych na radnych do powiatu Limanowskiego jak śmieci , nawet ich o tym fakcie nie informując . To jest  gwałt na demokracji brak szacunku dla człowieka i obywatela RP , świadczy o całkowitym braku praworządności co w efekcie czyni obywatela RP gorzej niźli śmieć . Śmieci w Polsce mają chociażby być sortowane według ich gatunku  i ewentualnego ich późniejszego recyklingu więc mają jakieś poszanowanie . Z czego jednoznacznie widać i wynika że dla rządzących obywatel się nie liczy , liczą się tylko ich spektakularne interesy .
 1.   Jeśli obywatel a jeszcze do tego jeszcze płatnik wzbogacający z przymusu budżet państwa polskiego , nie jeden człowiek a trzy osoby , zostały pokrzywdzone z poniewierane przez urzędników tego rzekomo państwa prawa , dotyczy to komisji wyborczej w Powiecie limanowskim z przewodniczącą komisji w osobie sędzia sadu panią
 2. Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Trzeciak - Przewodniczący,
 3. Dawid Karol Jasica - Zastępca Przewodniczącego
 4. Marzena Anna Dziedzic
 5. Kazimierz Tadeusz Grabiarz
 6. Marian Grzesik
 7. Małgorzata Joanna Kordeczka
 8. Danuta Anna Skrzekut
 9. Monika Ewa Smoleń
 10. Anna Katarzyna Włodarczyk
 11. Teresa Maria Woźniak
  W takim przypadku państwo powinno jeśli by szanowało swoich obywateli zadośćuczynić . Mimo wielu interwencji do pani minister Dyrektor PKW w Warszawie , Pani minister ma obywateli RP tam gdzie słońce nie zagląda  i obywatel ma szanować taką panią Minister i Rząd w skład którego pani minister wchodzi ?.    
   Proszę o podjęcie stosownych kroków prawnych w stosunku do nie kompetentnych osób wchodzących w skład komisji i wyciągniecie konsekwencji .
   Jeśli Polska jest państwem praworządnym i jest w nim czynna demokracja szanuje się obywateli a nie traktuje i ma za śmieci proszę o zadośćuczynienie za straty moralne i kampanijne czyli brak możliwości jej prowadzenia.
  Brak możliwości prowadzenia kampanii jest spowodowany działaniami pani ? jadwigi sikoń w mojej ocenie gorszej osoby niżeli dziwka . Wpłaciłem na konto komitetu KWW Patrioci Polscy Ziemi Limanowskiej 2500 zł a ta c..a nie odbiera telefonu a do innej osoby wyrzuconej Kazimiery Gackowiec powiedziała jej że nie wolno nam prowadzić kampanii wyborczej . Dla informacji co to jest za k....a gorsza od dziwki potrfila do niej przyjechać do jej domu i przymuszać ja a następnie jej obiecywać gruszki na wierzbie jeśli zrezygnuje na co się wiadomo nie zgodziła .następną sprawą jest -  pożyczyłem jej laptopa ponieważ nawet dziadula nie ma . Jak nas wyrzucili z listy w dn. 25.09.2018r postanowiłem odebrać swojego laptopa to jej synek straszył mnie sms , następnie musiałem  jechać dwa razy i to z policją z KP Limanowa za pierwszym razem nie oddała a drugim razem jej synek mi naubliżał i pokazywał fakiu ,  co mam nagrane na telefonie i mam świadka . Dopiero przyjazd policji z KP w Limanowej i ich interwencja pozwoliła mi na odzyskanie swojej własności. Wszystko mam nagrane jako film na telefonie . Wyrzucenie nas z listy odbyło się na podstawie świstka papieru podpisanego przez jadwigę sikoń i przez nią złożone do komisji wyborczej pełnomocnika finansowego. Pełnomocnik finansowy chyba nie posiada takiego umocowania prawnego do składania dokumentów  do Komisji Wyborczej .

Taki świstek papieru wystarczył aby  potraktować przez komisję wyborczą troje obywateli RP jako śmieci i wyrzuć z listy kandydatów na Radnych do Powiatu   Limanowskiego . To odbyło się po posiedzeniu komisji w dniu link do uchwały  - https://bip.malopolska.pl/splimanowa,a,1498102,uchwala-nr-92018-powiatowej-komisji-wyborczej-w-limanowej-z-dnia-26-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-uniewa.html
Myślę że dalszy komentarz jest zbędny i nie mm czasu bo muszę jechać do roboty aby robić i płacić podatki które idą na wynagrodzenie dla takich urzędników.
  Takich właśnie ludzi promuje portal Limanowa.in gdzie publikują nieprawdziwe informacje na mój temat o udziale w aferze gruntowej , uczestnictwie w jakichś działaniach pana Stonogi 100 spraw ,
   W trakcie debaty pomiędzy przedstawicielami startujących komitetów zostałem publicznie przez panią sikoń obrażony  i także pana Roga który przed kamerami użył sformułowania BYŁY kandydat co jednoznacznie dało sygnał szerokiej rzeszy oglądających sygnał że nie kandyduje co jest ich strategią działania abym się nie dostał do Rady Powiatu gdzie robią a planowali zrobić milionowe przekręty a chodzi o budowę drogi uzdrowiskowej.
To wszystko się dzieje w Powiecie Limanowskim , gdzie władającym jest Zbigniew Ziobro po podziale polski na strefy wpływów czyli folwarki przez obecnie rządzących przy zawiązywaniu umowy koalicyjnej pomiędzy PIS a Solidarną Polską . SP której szefem jest czy był Zbigniew Ziobro obecny Minister Sprawiedliwości ?. Jak ma być dobrze w Polsce jak mamy takich ministrów po H..u DOBRA ZMIANA ale dla tych co przejęli i trzymają władzę i łatwo jej bez boleśnie nie będą chcieli oddać .   Informacja o strefie wpływów i  podziału udzielona mi została przez pana Janusza Kaczmarka po otrzymaniu jej  od zaufanego człowieka Pan prezesa Jarosława Kaczyńskiego po moim wysłanym SMS który do Niego dotarł a dotyczył opisu tego co dzieje się w Powiecie Limanowskim , odbiorcy tej wiadomości mają ją do odmuchania , w poprzedniej rozesłanej wcześniejszej mojej wiadomości .
  Mając na myśli strefy wpływów to chodzi o to że pieniądze z rzekomych dotacji czyli Dofinansowań z Budżetu państwa czy województwa po części wracają sportem tylko nie do budżetu państwa. Byłem świadkiem takiej rozmowy pomiędzy Wójtem a Bożeną Znachowską i gdzieś w swoich zasobach nagrań mam to nagrane i jeszcze potwierdzone to mam w czasie rozmowy jak to się odbywa z byłym już pewnym Wójtem .  Więc dla tego jest takie krycie pana Ministra przypuszczam że ci ludzie czują się tak pewnie i bezpiecznie mając takie plecy np. Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba o powiązaniach w moim materiale prasowym link -
http://www.urzedasy.info/nwm/778/podejrzenia-w-faktach-i-moj-program-wyborczy-na-rozwoj--naszego-regionu-
   Prawie już dwa lata siedzi w Prokuraturze Zakopiańskiej moje zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości w Gminie Mszana Dona i nic ale to nic w tej materii prokurator skowronek nie uczynił a Żaba jak robił przekręty robi je nadal  . Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości proszę mi ciemnemu chłopu to wytłumaczyć , czy resort którym pan kieruje ma ścigać i pociągać do odpowiedzialności karnej oszustów i złodziei  czy ich chronić poprzez nic nie robienie .Należy nadmienić iż Prokuratura Zakopiańska i ten prokurator Skowronek już raz tą sprawę umorzył lecz po napisaniu przez pana mecenasa Janusza Kaczmarka  odwołania sąd w Nowym Sączu nakazał ponownie ją prowadzić  i minęły dwa lata a postanowienie sądu prokurator Skowronek z Zakopiańskiej prokuratury ma to w DUPIE .
    Pełna dokumentacja dowodowa na to co jest tu napisane jest w moim posiadaniu , Ja wiem że jeśli nie miał bym na coś dowodów to sprawiedliwy sąd dawno by mi klejnoty uciął i powiesił do publicznego oglądania i to bardzo wysoko aby daleko było widać .  
Jeśli gdzieś nie mam racji proszę mi to udowodnić cytat z Wójta Żaby ,, gdzie i w którym miejscu’’
 
   Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwartą władzą”.
    Rola mediów wynikająca z Prawa Prasowego to prawdziwe komunikowanie społeczeństwa o zaistniałych dobrych i złych zjawiskach zwłaszcza ze świata polityki najniższego stopnia jakimi są samorządy do najważniejszych osób w Państwie .
    Z uwagi na władzę jaką posiadają media  ,, czwarta władza ‘’ mają ustawowy jak i moralny obowiązek wynikający z Prawa prasowego , do informowania swoich odbiorców  na których wpływają swoimi publikacjami , na ich myślenie a w rzeczywistości na ich reakcje najważniejsze decyzje wyborcze  - na podstawowe  prawa obywateli , wynikające z konstytucji RP w demokratycznym i praworządnym państwie , za jakie kreują obecnie i poprzednio rządzący w RP. Rządzący każdego szczebla twierdzą iż jest państwo Polskie takim Krajem jest czyli Praworządnym  gdzie przestrzegane jest prawo , Każdy jej Kodeks jak i obywatele RP mają swoje prawa i obowiązki  .  

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dziennikarzy

Art. 10. Zadania i obowiązki dziennikarza

1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.
2. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których mowa w art. 12 obowiązki dziennikarza ust. 1.
3. Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.

Art. 12. Obowiązki dziennikarza

1. Dziennikarz jest obowiązany:
1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło;
2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie;
3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.
2. Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.
dodano: 10:06 18.10.2018
lfil. czytań: 229