TAK czy NIE?

Zgłoszenie do rozpatrzenia przez organa będące odpowiedzialne za przestrzeganie praworządności w Państwie prawa jakim jest RP .
img
Dzień dobry 
 
                     Do rozpoznania jak i wydania stosownego orzeczenia zgodności zaistniałej sytuacji z Konstytucją i Prawem Wyborczym oraz Trybem wyborczym i wyciągnięcie stosownych wniosków jak i ukaranie winnych zaistnienia tej sytuacji .
 
                            Pani Julia Przyłębska Prezes Trybunału konstytucyjnego RP.
                           
                            Pan Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
 
Z góry przepraszam za prosty góralski język użyty w tym piśmie .
 
Oficjalne pismo w załączniku z aktywnymi linkami
 
  Piszę w sprawie sprawdzenia zgodności postępowania z Konstytucją RP oraz prawem wyborczym , zaistniałej sytuacji w powiecie Limanowskim , będący pod kuratelą Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu - PKW 
 
 Czy zaistniała sytuacja w Powiecie Limanowskim miała podstawy prawne do zaistnienia takiego stanu rzeczy w odniesieniu do Konstytucji RP i Prawa Wyborczego .
 
  Sprawa dotyczy wyrzucenia trojga obywateli RP z list wyborczych , po byciu już kilka dni na listach Powiatowej Komisji Wyborczej w Limanowej , Tak że i na listach wyborczych PKW.
 
Dołączam jako załączniki kilka ważnych dokumentów państwowych .
 
  Proszę o zajęcie się sprawą przestrzegania konstytucji RP , czy w tym przypadku nie została ona złamana a obywatele RP zostali potraktowani jak śmieci co przystoi aby miało miejsce w kraju demokratycznym i praworządnym jakim rzekomo jest Polska .
 
  Taka teza jest szeroko udowadniana na arenach Unii Europejskiej a także i szerzej chociażby można znaleźć w środkach masowego informowania społeczeństwa Polskiego informacje i wypowiedzi na ten temat nawet samego prezydenta USA Pana  Donalda Trampa .
 
  Więc żądam jako obywatel RP a zarazem i podatnik płacący podatki do budżetu RP , o sprawdzenie tego stanu rzeczy z zapisami konstytucji RP i sprawdzenia  czy nasze prawa jako obywateli RP nie zostały naruszone a praworządność i demokracja zmieszana z błotem w Państwie Prawa za Rządów  ,, Dobrej Zmiany '' za której to   
szanowna pani została postawiona na straży przestrzegania konstytucji RP.
 
  Materiały do sprawy do pobrania i wykorzystania na stronach mojego portalu którego jestem Redaktorem Naczelnym -
 
 
 
 
 
 
 
 
Ps. 
Pragnę przypomnieć co niektórym odbiorcom tej wiadomości będącymi 
wynagradzani za swoją pracę z Budżetu Państwa Polskiego żeby brali się do 
roboty bo my obywatele a z przymusu wasi żywiciele tego od Was oczekujemy 
abyście nie brali pieniędzy za nic nie robienie i nie znanie się na niczym jak chociażby
Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba - po niżej zamieszczam link do jego wypowiedzi w wywiadzie którego udzielał dla naszego portalu http://www.urzedasy.info/
 
 
 
 
Mszana Dolna: „układ zamknięty” czy zostanie rozbity?
Rząd PiS-u ma wytrych na polski „układ zamknięty”? Rozmowa Kazimierza Niżnika z posłem Mariuszem Błaszczakiem, Obecnie Mariusz Błaszczak jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Po wygranych wyborach parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość został sformowany nowy rząd. Wśród nowych ministrów znalazł się Mariusz Błaszczak, dotychczas szef klubu parlamentarnego PiS-u a od niedawna szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowie z Kazimierzem Niżnikiem przed laty, podjęty został problem polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz wszechobecnej korupcji w podejmowanych inwestycjach gospodarczych. Kazimierz Niżnik przedstawił Błaszczakowi sytuację ze swojego regionu, w której jakoby członek partii PO dokonał wyraźnego zawyżenia jednej z inwestycji niemal dwukrotnie. Rozmówca Mariusza Błaszczaka wskazuje, iż mimo, że od czasu wykrycia tego układu minęło 5 lat nie zostały podjęte żadne kroki, gdyż wymiar sprawiedliwości zdaje się wspierać nieuczciwych samorządowców. Błaszczak z uwagą wysłuchał relacji Niżnika i jednoznacznie stwierdził, że polski wymiar sprawiedliwości stanowi swego rodzaju „układ zamknięty”, pozostający głuchy na przepisy prawa, a skupiony wyłącznie na swoich interesach.. Za przykład podał, że kilometr autostrady wybudowanej w Polsce jest o wiele droższy niż ta sama długość autostrady w Niemczech przy dużo mniejszych wynagrodzeniach Polaków. Wielokrotnie podkreślił, że konieczne jest złamanie tego zamkniętego kręgu. Ma temu pomóc dobre zarządzanie „dobry gospodarz” oraz większa świadomość wśród Polaków działań podejmowanych wokół nich poprzez środki świadomego przekazu nie bojących się krytykować władzy. Mariusz Błaszczak obecnie będzie mógł wykazać się odpowiednią inicjatywą a Niżnik powinien mu o tym przypomnieć. Mariusz Błaszczak wielokrotnie ukazywał się w mediach jako polityk bezpośredni i otwarcie krytykujący nieprawidłowości, jakie miały miejsce w polityce i gospodarce Polski. Miejmy nadzieję, że w obliczu przyjęcia ministerskiej teki nie zabraknie mu zapału do podejmowania działań służących dobru Polski i Polaków.
 
Jesteś z nami czy przeciwko nam .
Czy na tym nagraniu z rozmowy z panami Wójtami jednoznacznie nie wynika iż wiedzą o wszystkich nieprawidłowościach do jakich doszło i dochodzi w gminie Mszana Dolna . Czy nie sami Wójtowie mówią że tymi sprawami powinny się zająć organy ścigania a winni powinni siedzieć ? . Wójt miał możliwość wyegzekwowania poprawę źle wykonanych inwestycji dla czego tego nie zrobił ?. Prosimy co mają znaczyć słowa Pana Wójta ,, jesteś z nami czy przeciwko nam '' . Redakcja wystąpiła do urzędu gminy Mszana Dolna o zgodę dwa razy lecz jej nie otrzymała dla czego ? . Gminne inwestycje dzisiaj można sprawdzić i potwierdzić że są wykonane fatalnie a ich wartość była zawyżona w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie . Wójt i Rada Gminy zakłada sprawy sądowe redakcja aby ukryć wszystkie nieprawidłowości do jakich doszło i nadal dochodzi w gminie Mszana Dolna . Wójt notorycznie odmawia redakcji dostępu do informacji publicznej dotyczącej realizacji gminnych inwestycji .
 
Pełnomocnik Wójta i jest większa kasa -Na tą drogę dofinansowanie było z MSWiA którego ministrem wtedy był pan Minister Mariusz Błaszczak
Firma ma pełnomocnika Wójta jest bez problemu większa kasa . Firma wygrała przetarg na remont drogi za kwotę 1 090 00,00 zł , pierwsze podskoczyła do 1 300 000,00 a w efekcie końcowym 1 334 000,00 zł . Co to znaczy mieć w firmie pełnomocnika Wójta .To przecież tylko 244 000,00 tyś zł więcej .Prosimy o zwrócenie na końcowe spojrzenia między Wójtem a panią Przewodniczącą Rady Gminy mówią wszystko .
 
Czy można krytykować włodarzy Gminy Mszana Dolna .
 
Tak się robi przetargi w gminie Mszana Dolna
 
Pieniędzy na łapówki .
 
Jest jeszcze wiele innych .
 
Z wyrazami szacunku
                Kazimierz Niżnik
                               Redaktor Naczelny   Kazimierz Niżnik
 
 

Dnia 18 października 2018 09:46 nkbud@wp.pl <nkbud@wp.pl> napisał(a):

Kazimierz Niżnik                                                                                                         Raba Niżna 16.10.2018r

Raba Niżna

Redaktor Naczelny - http://www.urzedasy.info/

                                                                                      

 

           Do wiadomości i podjęcia stosownych kroków prawnych według  kompetencji urzędu który tym powinien się zająć , według  obowiązków wynikających z funkcji  danego urzędu czy instytucji urzędu i  ich statutowych obowiązków wynikających z konstytucji i Polskiego Prawa Karnego.  

 

 

                                                                                                                       Minister Sprawiedliwości 

 

 

                                                                                                                       Prokuratura Krajowa 

 

 

                                                                                                                       Premier RP

 

 

                                                                                                                       Prezydent RP

 

 

                                                                                                                      Inni odbiorcy z listy Emaili

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

 

  

    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia i popełniania w dalszym ciągu przestępstw , przez Redaktorów Naczelnych portali internetowych na szkodę państwa polskiego  w celu uzyskania korzyści majątkowych od osób publicznych , sprawujących lub chcących sprawować takie funkcje publiczne . Jednocześnie dyskryminowanie osób uczciwych działających dla dobra lokalnej społeczności a co za tym idzie dla dobra państwa polskiego.

 Limanowa.in - https://limanowa.in/

 

Gorce 24 . pl - http://gorce24.pl/home

 

Wieści z Gór - http://wiescigor.pl/

 

Tv 28              http://www.tv28.pl/start

 

   Wskazane po wyżej portale na swoich stronach promują oszustów I złodziei , którzy im za to płacą , działając na szkodę lokalnych społeczności i budżetu naszego państwa.  Łamią podstawowe prawa i obowiązki wynikające z Prawa Prasowego . Od dłuższego czasu  jako redaktor naczelny portalu http://www.urzedasy.info/ przesyłam im materiały na temat tych ludzi których oni promują , a są to oszuści i złodzieje , okradający swoich wyborców jak i budżet państwa Polskiego . Budżet gminy , powiatu to jakby oddział zamiejscowy  budżetu naszego państwa ponieważ tam są nasze pieniądze obywateli RP i do budżetu gminy , powiatu wpływają w różnych formach pieniądze z budżetu centralnego czyli budżetu naszego państwa  . Wybrane przez społeczeństwo osoby jak radni Wójt itd. później nimi zarządzają.  Jacy wybrani ludzie tak później naszymi pieniędzmi zarządzają a raczej je kradną w przeróżno raki sposób z naszego budżetu , działając tym samym na szkodę państwa polskiego czyli nas obywateli RP. Nie odpowiedni ludzie promowani przez te portale zostają w efekcie wprowadzani w błąd poprzez te media nazywane są media jako czwarta władza i takimi w efekcie są . Mając taką władzę nad ludzkim postrzeganiem rzeczywistości i kreowaniem ludzkiego myślenia , działają na szkodę lokalnej społeczności i budżetu naszego państwa w celu uzyskania korzyści majątkowych . Ma to znamiona korupcyjne , współdziałania w przestępstwie na szkodę państwa polskiego . 

 

  Nie może być tak w państwie prawa aby ktoś działał na szkodę państwa polskiego i czuł się bezkarny a do tego jeszcze niszczył i nękał uczciwych obywateli naszego kraju mając w ręku taką władze jakimi są media nazywane  ,, czwartą władzą ‘’ .

 

 

  Jako obywatel i płatnik płacący   podatki do budżetu naszego państwa a nie innego a można wzbogacać budżet innego państwa rejestrując tam swoją działalność ,, firmę’’  stanowczo protestuję i żądam podjęcia stosownych działań  jak i kroków prawnych , wyciagnięcia konsekwencji , postawienia zarzutów i ukarania winnych . 

 

 

   W razie braku reakcji i podjęcia stosownych działań i wyciągnięcia konsekwencji będę zmuszony do zarejestrowania swojej działalności w innym kraju ponieważ nie mam zamiaru ani chęci robić na oszustów i złodziei . Prowadząc swój portal zacznę prowadzić kampanię aby i inni uczciwi a zwłaszcza mądrzy ludzie zrobili tak samo i przenieśli swoje firmy do innych krajów gdzie nie ma takiego złodziejstwa a obywatele są traktowani jak ludzie a nie śmieci .

 

 

  Użyte prze ze mnie sformułowanie  ,, ludzie śmieci ‘’ dotyczy wyrzucenia trzech obywateli RP z list wyborczych na radnych do powiatu Limanowskiego jak śmieci , nawet ich o tym fakcie nie informując . To jest  gwałt na demokracji brak szacunku dla człowieka i obywatela RP , świadczy o całkowitym braku praworządności co w efekcie czyni obywatela RP gorzej niźli śmieć . Śmieci w Polsce mają chociażby być sortowane według ich gatunku  i ewentualnego ich późniejszego recyklingu więc mają jakieś poszanowanie . Z czego jednoznacznie widać i wynika że dla rządzących obywatel się nie liczy , liczą się tylko ich spektakularne interesy . 

 

 

1.       Jeśli obywatel a jeszcze do tego jeszcze płatnik wzbogacający z przymusu budżet państwa polskiego , nie jeden człowiek a trzy osoby , zostały pokrzywdzone z poniewierane przez urzędników tego rzekomo państwa prawa , dotyczy to komisji wyborczej w Powiecie limanowskim z przewodniczącą komisji w osobie sędzia sadu panią 

 

 

2.     
Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Trzeciak - Przewodniczący,

 

 

3.     
Dawid Karol Jasica - Zastępca Przewodniczącego

 

 

4.     
Marzena Anna Dziedzic

 

 

dodano: 11:43 20.10.2018
lfil. czytań: 115