TAK czy NIE?
Oświadczenie Wójta Gminy Mszana Dolna
img

Oświadczenie Wójta Gminy Mszana Dolna dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych zarzutów przez pana Kazimierza Niżnika w mediach, wobec pracowników administracji państwowej i samorządowej, instytucji oraz przedsiębiorców

 

 

Od dłuższego czasu z wielkim zasmuceniem i zażenowaniem muszę stwierdzić, że za sprawą naszego mieszkańca Gminy Mszana Dolna Pana Kazimierza Niżnika zaczęły się pojawiać i nadal są rozpowszechniane głównie drogą internetową nieprawdziwe zarzuty, pomówienia, oszczerstwa, obelgi, które w/w kieruje pod adresem pracowników administracji państwowej, samorządowej, instytucji wszelkich instancji oraz przedsiębiorców. Obecnie większość zarzutów jedynego „sprawiedliwego” w naszej Gminie głównie dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Mszana Dolna w latach 2002-2013 przy realizacji których osobiście brał udział sam Pan Niżnik.(vide jego oświadczenia i wykaz zrealizowanych inwestycji) W tej całej „zadymie” medialnej chętnie wspierają w/w niektóre media lokalne, np. KURIER PIENIŃSKI dla których to właśnie takie informacje są na topie a nie poruszanie problemów z jakimi borykają się nasi mieszkańcy. A do tego trzeba pamiętać, że dziennikarze mają podatne i wyczulone ucho na to co najlepiej się sprzedaje. Powyższe „rewelacje” Pan Kazimierz Niżnik przedstawia jednego dnia wcielając się w osobę redaktora śledczego reprezentującego KURIER PIENIŃSKI(ma swoje miejsce na tym portalu), następnego dnia pracownika ABW, by w końcu w charakterze „dziennikarza przeprowadzać wywiady” w sejmie. Bezgraniczna wyobraźnia pozwala mu pisać nawet „List otwarty do Pana Boga”…Pisząc o każdym, pisze tylko negatywnie, nagrywa, zbiera tzw. haki ale zapomniał napisać coś o sobie. A wypada poinformować opinię publiczną o dotychczasowej „karierze zawodowej”, o swoim „krystalicznym charakterze” i swojej dotychczasowej pracy bez przekrętów. W jaki sposób niszczy mienie publiczne, itp.Tym bardziej, że wszystkie informacje, które dotyczą spraw rozwiązywanych przez władze samorządowe Gminy są transparentne o czym przekonał się sam zainteresowany otrzymując wszelkie dane o które się zwracał.(vide jego publikacje i e-maile) Przedstawiciele władz samorządowych między innymi w osobach Wójta i jego Z-cy podjęli kilka prób rozmowy z Panem Niżnikiem, które miały na celu prowadzenie merytorycznej wymiany informacji co do stawianych zarzutów i skuteczne rozwiązanie a także wyjaśnienie ich. Niestety za każdym razem Pan Niżnik łamał zwyczajowo przyjęte formy dyskusji co w efekcie końcowym doprowadziło do zerwania z nim rozmów. Do tego doszły jeszcze jego częste wizyty w Urzędzie Gminy, które w połączeniu z jego zachowaniem należy uznać za co najmniej dziwne i niestandardowe jak przystało na petentów załatwiających swoje sprawy. W tym miejscu należy z całą stanowczością podkreślić, że Pan Kazimierz Niżnik popełnił co najmniej dwa niewybaczalne i niezrozumiałe błędy do których trzeba zaliczyć: 1) brak merytorycznej współpracy z przedstawicielami urzędu gminy, 2) wrzucił jego zdaniem winnych i niewinnych do jednego worka, wydając jeden wspólny wyrok nie czekając jaki byłby wyrok sądu. To człowiek, z którym trudna jest dyskusja, ponieważ nie uznaje on innych racji niż własne. Ma tylko jedną interpretację każdego zdarzenia, swoją własną, inne odrzuca. Nie toleruje niczego, co nie jest zgodne z jego oczekiwaniem, a urząd i wójt jest od tego, żeby oczekiwania te zrealizować. W przeciwnym przypadku każdy staje się jego wrogiem. Informowany był, że Urząd Gminy to nie jest organ ścigania a Wójt nie ma uprawnień do aresztowania każdego kogo on wskaże. To co opowiadał i opowiada każdemu sprowadza się do jednego, że Pan Kazimierz Niżnik ma poczucie spełnienia „bardzo ważnej misji w cieniu której stoi dzisiaj szara eminencja lub on sam”. Jest jedynym sprawiedliwym i jedynym piastunem prawdy. W miesiącu sierpniu zostaną zakończone prace Komisji, która została powołana przez Wójta do zbadania zasadności stawianych zarzutów. Informacja o pracy komisji i jej wynikach zostanie podana do publicznej wiadomości. Podane zostaną również wyniki innych kontroli, które były prowadzone lub będą jeszcze mogły być w naszym urzędzie. Mając na uwadze dobro naszej Gminy a także szanując dorobek wielu osób pracujących uczciwie dla rozwoju naszej lokalnej społeczności i godnego życia jej mieszkańców proszę Wszystkich o owocną współpracę a media o rzetelny i profesjonalny przekaz z życia naszej Małej Ojczyzny.

 

                                                                                                                                     

                                                                          Wójt Gminy Mszana Dolna

                                                                                 BOLESŁAW ŻABA

Źródło: www.kurierpieninski.pl 

dodano: 10:41 05.08.2013
lfil. czytań: 489